(0 артикул/а) - 0,00 лв.

Вашата количка е празна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ЕКОПРО 16 ЕООД уважава индивидуалността и правото на личен живот на своите потребители и зачита тяхата конфиденциалност и неразкриване на лични данни. ЕКОПРО 16 ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила.

С настоящото, ЕКОПРО 16 ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират политика на защита на личните данни.

ЕКОПРО 16 ЕООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни под идентификационен номер: 396219. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:


Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg


ЕКОПРО 16 ЕООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез електронен магазин etech-bg.com, намиращ се на адрес www.etech-bg.com. Възможно е информация да бъде събрана директно от потребители, които се свърват с etech-bg.com. Този документ ("Защита на личните данни") описва процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира даден потребител и може да бъде използвана за контакт с него ("Лични данни", "Лична информация").

Настоящата страница защита на личните данни е валидна само за електронен магазин etech-bg.com и не следва да бъде прилагана за никоя друга страница или услуга, още повече на други администратори на лични данни.


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


etech-bg.com събира лична информация, за да отговори на исканията на своите потребители. Те могат да включват: създаване на профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин или организирани от дружеството мериоприятия или игри, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности.

etech-bg.com събира следната лична информация от ползвателите на електронния магазин: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на дадена услуга, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация. Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.


УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


etech-bg.com използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил на страницата на магазина, да се обработват подадените заявки, поръчки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни артикули, услуги и мероприятия. Това може да включва информация и от други фирми за подходящи артикули и услуги, да се предоставят възможности за разплащане, да се предостави клиентско обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да може etech-bg.com да изпълни поетите задължения и ангажименти и да предоставят стоката и услугата, която потребителят очаква.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с etech-bg.com на контактите, публикувани на www.etech-bg.com.com.

etech-bg.com може да използва предоставената информация, за да създаде обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извърши базиран на нея статистически анализ. Също така, необходима част от информацията може да се използва за прилагане на Общите условия за ползване на електронния магазин и договорите за покупко-продажба от разстояние и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.


ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ


Политика за употребата на „бисквитки“
Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя и уникален номер.

Какви бисквитки използваме?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

За какво се използват бисквитките?

https://etech-bg.com използва два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уебсайта или не затвори използваното от него приложение (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя. Използваните от https://etech-bg.com бисквитки са конфигурирани от самия уебсайт, когато го посещавате, и те могат да бъдат разчетени единствено от нeгo. Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително и без ограничение, потребителите на уебсайта са обект на техни собствени политики за поверителност.


Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в уебсайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уебсайта. Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и стъпките по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли. Cookiesettingsin Internet Explorer CookiesettingsinFirefox CookiesettingsinChrome CookiesettingsinSafari за настройка на бисквитките от трети лица можете да използвате този уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/bg/

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

etech-bg.com гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, електронния магазин използва SSL-криптиране, за да подобри сигурността на предаване на чувствителна информация.

Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на www.etech-bg.com.com.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

etech-bg.com предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска фирма), посредством строго определени процедури за поверителност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на etech-bg.com лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изричното си съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и etech-bg.com, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

etech-bg.com не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Както e отбелязано по-горе, etech-bg.com съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.


ВРЪЗКИ КЪМ ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ


В своя електронен магазин etech-bg.com може да публикува материали на трети страни ("Представителство") с разрешение на притежателите им, когато такова се изисква, които материали съдържат връзки към и могат да се използват за директно посещение на други електронни страници ("Свързани електронни страници").

Ако потребител реши да посети някоя от тези страници на трети страни, като "кликне върху" връзката или се придвижи към страница на трета страна, потребителят ще бъде пренасочен към страницата на съответната трета страна. Фактът, че etech-bg.com предоставя връзка към дадена електронна страница, публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или предлага възможност на потребителите да взаимодействат с или да предоставят лична информация на трета страна, не е гаранция, нито знак за принадлежност на etech-bg.com към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съглашение с намиращите се на тези страници политики и практики за конфиденциалност и информационна сигурност.


ДОСТЪП И КОРЕКЦИЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран сайта www.shop.etech-bg.com.com. etech-bg.com ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


etech-bg.com може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.


Дата на влизане в сила: 03.11.2017г.

Обновените общи условия за ползване и политика за конфиденциалност са публикувани в раздел "Условия за ползване". Дата на влизане в сила: 25.05.2018г.